Plevnede 145 Gün

                      

Yenilgiyle biten ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü hazırlayıp hızlandıran büyük bir savaşın; tarihimize 93 Harbi adıyla geçen, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın, siyasi ve askeri yönleri, sebep ve sonuçlar

Yorum yap