Dünyanın yedi harikası

                      

Dünyanın Yedi Harikası, tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş, olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır.
Ayrıca Antik Dönemin Yedi Harikası adıyla da anılırlar.

İlk olarak M.Ö. 5. yüzyılda tarihçi Heredot tarafından ortaya atılan bir kavramdır. M.Ö. 4. yüzyılda Sidon’lu Antipatros tarafından ilk olarak “Dünya’nın yedi harikası üzerine” (Περὶ τῶν Ἑπτὰ Θεαμάτων) adlı eserle oluşturulmuştur. Günümüzde geçerli kabul ettiğimiz 7 harika listesi, M.Ö. 2. yüzyılda son şeklini almıştır.

Günümüzde, Dünyanın Yedi Harikası’ndan sadece Keops Piramidi ayaktadır. Diğerleri yangın ya da deprem gibi nedenlerle yok olmuşlardır.

1.Keops Piramidi (Mısır)
2.Babil’in Asma Bahçeleri (Bağdat/Irak)
3.Artemis Tapınağı (Efes/Türkiye)
4.Zeus Heykeli(Atina/Yunanistan)
5.Rodos Heykeli(Rodos/Yunanistan)
6.İskenderiye Feneri(İskenderiye/Mısır)
7.Halikarnas Mozolesi(Bodrum/Türkiye)

Yorum yap